sobota, 14 listopada 2009

FIR - Lydia


Chińskie karaoke - czyli najlepszy sposób na naukę tego niezwykle trudnego języka :>Dziś z cyklu 'Śpiewam po chińsku' - FIR - jeden z najpopularniejszych zespołów w Chinach i piosenka promująca serial telewizyjny (bardzo obciachowy) 'The outsiders' o niechińskim tytule 'Lydia'. Lydia 迷离的眼眶为何流浪 心碎的海洋受了伤 连微笑都彷徨Gypsy女郎 为谁而唱 你会看见雾看见云看见太阳龜裂的大地重复着悲伤 他走了带不走你的天堂风干后会留下彩虹泪光他走了你可以把梦留下总会有个地方等待爱飞翔 Lydia 幸福不在远方开一扇窗 许下愿望 你会感受爱 感受恨 感受原谅生命总不会只充满悲伤 他走了带不走你的天堂风干后会留下彩虹泪光他走了你可以把梦留下总会有个地方等待爱飞翔 他走了带不走你的天堂风干后会留下彩虹泪光他走了你可以把梦留下总会有个地方等待爱飞翔 ……彩虹泪光 Wersja pinyin: Lydia / mílí-de yánkuāngWèihé liúlàng / xīnsuì-de hăiyáng?Shòu-le-shāng / lián wéixiào dōu pánghuáng?Gypsy nǚláng / wèi shéi ér chàng? Nĭ huì kànjian wù kànjian yún kànjian tàiyángJūnliè-de dàdì chóngfù-zhe beīshāng Tā zŏu-le dài bù zŏu nĭ-de tiāntángFēnggān hòu huì liúxia căihóng lèiguāngTā zŏu-le nĭ kĕyĭ bă mèng liúxiaZŏng huì yŏu-ge dìfāng dĕngdài ài fēixiáng Lydia / xìngfú bù zài yuănfāngKāi yī-shàn chuāng / xŭ-xià yuànwàng Nĭ huì gănshòu ài gănshòu hèn gănshòu yuánliàngShēngmìng zŏng bù huì zhĭ chōngmăn beīshāng! Tā zŏu-le dài bù zŏu nĭ-de tiāntángFēnggān hòu huì liúxia căihóng lèiguāngTā zŏu-le nĭ kĕyĭ bă mèng liúxiaZŏng huì yŏu-ge dìfāng dĕngdài ài fēixiáng Tā zŏu-le dài bù zŏu nĭ-de tiāntángFēnggān hòu huì liúxia căihóng lèiguāngTā zŏu-le nĭ kĕyĭ bă mèng liúxiaZŏng huì yŏu-ge dìfāng dĕngdài ài fēixiáng …căihóng lèiguāng
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz