czwartek, 26 maja 2011

Dzień Mamy!!!


Jedno z moich zadań domowych w tym tygodniu - piosenka o oczach mamy pięknych jak gwiazdy :-)美麗的 美麗的天空裡

měi lì di měi lì di tiān kōng lǐ

出來了光亮的小星星

chū lái liǎo guāng liàng di xiǎo xīng xīng

好像是我媽媽慈愛的眼睛

hǎo xiàng shì wǒ mā mā cí ài di yǎn jīng

媽媽的眼睛我最喜歡

mā mā di yǎn jīng wǒ zuì xǐ ài

常常的希望我做個好小孩

cháng cháng di xī wàng wǒ zuò ge hǎo xiǎo hái

媽媽的眼睛我最喜愛

mā mā di yǎn jīng wǒ zuì xǐ ài

1 komentarz: